Gost | Prijava

Klinike in laboratoriji, ki izvajajo preiskave v pričujočem vodniku:
KIKKB Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Odgovorna oseba: Predstojnik: prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.  01 522 2437
    24 24-urni laboratorij
Odgovorna oseba: Mag. Nada Snoj, spec. med. biokem.  01 522 2733
Informacije: 01 522 3652,01 522 3654
    EES Laboratorij za analitiko encimov in elementov v sledovih
Odgovorna oseba: Mag. Alenka Sešek Briški, spec. med. biokem.  01 522 2742
Informacije: 01 522 2410
    PLL Proteinsko lipidni-laboratorij
Odgovorna oseba: Dr. Urška Čegovnik Primožič, spec. med. biokem.  01 522 5217
Informacije: 01 522 2369
    UZD Laboratorij za analitiko urinov in spremljanje koncentracije zdravil
Odgovorna oseba: Matej Somrak, spec. med. biokem.  01 522 20 34
Informacije: 01 522 24 44
    LATT Laboratorij za analitiko telesnih tekočin
Odgovorna oseba: Mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.  01 522 4136
Informacije: 01 522 4137
    BPD Biokemični in hematološki laboratorij v bolnišnici dr. Petra Držaja
Odgovorna oseba: izr.prof.dr. Milan Skitek, spec. med. biok.,svetnik  01 522 3993
Informacije: 01 522 5566
    HTM Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih označevalcev
Odgovorna oseba: Doc. dr. Aleš Jerin, spec. med. biokem.  01 522 3650
Informacije: 01 522 2636
    R&R Razvojno raziskovalni laboratorij
Odgovorna oseba: Mag. Alenka France-Štiglic, spec. med. biokem.  01 522 2742
Informacije: 01 522 2742
    LAB Laboratorij za aplikativno biokemijo
Odgovorna oseba:  
Informacije: 01 522 2337
    CZ Center znanja
Odgovorna oseba: Prof. dr. Joško Osredkar, spec. med. biokem., višji svetnik  01 522 2334
Informacije: 01 522 2334
INTKOHem - Interna klinika-KO za hematologijo-Specializirani hematološki laboratorij
Odgovorna oseba: izr.prof.dr. Helena Podgornik, univ.dipl.inž.kem.inž.  01 522 4805
    LHH Laboratorij za hemostazo (Hematološka klinika)
Odgovorna oseba: as.dr. Martina Fink, univ.dipl.kem., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike  01 522 3587
Informacije: 01 522 2440
    LMGH Laboratorij za molekularno genetiko (Hematološka klinika)
Odgovorna oseba: izr.prof.dr. Helena Podgornik, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike  01 522 4854
Informacije: 01 522 4473
    CIT Laboratorij za citologijo
Odgovorna oseba: As.dr. Katarina Reberšek, mag.far., spec.med.biok.  01 522 4807
Informacije: 01 522 4854
    IMU Laboratorij za imunologijo
Odgovorna oseba: As.dr. Katarina Reberšek, mag.farm., spec.med.biok.  01 522 2333
Informacije: 01 522 2333
    CTG Laboratorij za citogenetiko
Odgovorna oseba: Izr.prof.dr. Helena Podgornik, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.med.biok.  01 522 4805
Informacije: 01 522 3717
INTKOŽB - Interna klinika-KO za žilne bolezni-Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo
    LHA Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo
Odgovorna oseba: doc. dr. Mojca Božič Mijovski, spec. med. biokem.  01 522 8048
Informacije: 01 522 8051
INTKOR - Interna klinika-KO za revmatologijo-Laboratorij za imunologijo revmatizma
Odgovorna oseba: Izr.prof.dr. Saša Čučnik, spec.med.biokem.  01 522 54 75
    LIR Laboratorij za imunologijo revmatizma
Odgovorna oseba: Izr.prof.dr. Saša Čučnik, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.  01 522 5475
Informacije: 01 522 5486
PEK - Pediatrična klinika-Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD)
Odgovorna oseba: Vodja:doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.  01 522 4775
    LB Laboratorij za biokemijo
Odgovorna oseba: doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9213
    LIA Laboratorij za imunologijo in alergologijo
Odgovorna oseba: doc. dr. Tinka Hovnik, spec. med. biokem., spec. lab. med. genetike  01 522 4025
Informacije: 01 522 2821
    LHC Laboratorij za hematocitologijo
Odgovorna oseba: doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9267
    LUTT Laboratorij za preiskave urina in drugih telesnih tekočin
Odgovorna oseba: doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9267
    LHP Laboratorij za hemostazo
Odgovorna oseba: doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9267
    LPM Laboratorij za presnovne motnje
Odgovorna oseba: dr. Barbka Repič Lampret,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9213
    LG Laboratorij za genetiko in genomiko
Odgovorna oseba: Doc. dr. Maruša Debeljak, univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen.  01 522 9298
Informacije: 01 522 9213
    LC Laboratorij za celično biologijo in molekularno citogenetiko
Odgovorna oseba: doc. dr. Tinka Hovnik, spec. med. biokem., spec. lab. med. genetike  01 522 4025
Informacije: 01 522 9213
    LPTN Laboratorij za presejalno testiranje novorojencev
Odgovorna oseba: doc. dr. Barbka Repič Lampret, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.  01 522 4775
Informacije: 01 522 9213
    LMI Laboratorij za molekularno mikrobiologijo
Odgovorna oseba: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. klin. mikrobiol.  01 522 4500
Informacije: 01 522 4500
KNM - Klinika za nuklearno medicino - Oddelek za klinično radiokemijo
Odgovorna oseba: znan.sod.dr. Blaž Krhin, spec.med.biokem.  (01) 522 8284
    RK Laboratorij za klinično radiokemijo
Odgovorna oseba: Dežurni specialist  01 522 8734
Informacije: 01 522 3764
NEVKOBŽ - Nevrološka klinika - KO za bolezni živčevja-Laboratorij za likvorsko diagnostiko
Odgovorna oseba: Izr.prof.dr. Saša Čučnik, spec.med.biokem.  01 522 40 77
    LLD Laboratorij za likvorsko diagnostiko
Odgovorna oseba: Izr.prof. dr. Saša Čučnik, spec. med.biokem.  01 522 4077
Informacije: 01 522 4326
KIGM - Klinični inštitut za genomsko medicino
    LCG Laboratorij za citogenetiko
Odgovorna oseba: Marija Volk, dr.med.  01 522 6103
Informacije: 01 522 6103
    LMC Laboratorij za molekularno citogenetiko
Odgovorna oseba: doc.dr. Luca Lovrečić, univ.dipl.biol, dr.med.  01 522 6057
Informacije: 01 522 2067
    LMGG Laboratorij za molekularno genetiko (Ginekološka klinika)
Odgovorna oseba: dr. Nataša Teran, univ.dipl.biol.  01 522 6031
Informacije: 01 522 6146
    PGD Laboratorij za predimplantacijsko genetsko diagnostiko
Odgovorna oseba:  01 522 6172
Informacije: 01 522 6172
GINKPR - Ginekološka klinika-KO za reprodukcijo
    AL Androloški laboratorij
Odgovorna oseba: Mojca Kolbezen Simonitti, univ.dipl.ing.kem  01 522 6133
Informacije: 01 522 6133
    OBMP Laboratorij za oploditev z biomedicinsko pomočjo
Odgovorna oseba: dr. Irma Virant - Klun, univ.dipl.biol., svetnica  01 522 6113
Informacije: 01 522 6113
DER Dermatovenerološka klinika-Laboratoriji
Odgovorna oseba: Jelena Todorović, dr.med. spec.klin.mikrobiol.  01 5222907
    MAL Mikološko-alergološki laboratorij
Odgovorna oseba: Jelena Todorović, dr.med. spec.klin.mikrobiol.  015222907
Informacije: 01 522 4659, 01 522 2749
SUPAS-Področje za informatiko