Gost | Prijava
U-Aminokisline (kvantitativno)
Ime preiskave: U-Aminokisline (kvantitativno)
Sinonim:
Matriks, oznaka: U
Matriks, naziv: Urin
Klinika: PEK
Laboratorij(i): LPM
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 420262
Šifra Zelena knjiga: 22001
Vzorec: urin
Način odvzema: naključni urin, prvi jutranji urin
Vsebnik: standardni plastični lonček za urin
Minimalna količina: 2 mL
Opomba odvzema: Pri dojenčkih naredimo preiskavo tudi iz manjših volumnov.
Priložiti obrazec OB 3921. https://www.kclj.si/dokumenti/OB-PEK-SSLD-020-Spremni-list-presnovne-motnje.pdf
Čas izvedbe: do 2 meseca
Referenčne vrednosti: glede na starost 
Enote: mmol/mol kreat 
Odgovorna oseba:
dr. Barbka Repič Lampret,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem. 01 522 4775
Informacije:
01 522 9213