Gost | Prijava
U-Albumin
Ime preiskave: U-Albumin
Sinonim: Mikroalbuminurija,
zastarel (nepravilen) izraz:Mikroalbumin(i)
Matriks, oznaka: U
Matriks, naziv: Urin
Klinika: KIKKB
Laboratorij(i): PLL, BPD
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 040021
Šifra Zelena knjiga: 22054
Vzorec: urin
Način odvzema: drugi jutranji urin
Vsebnik:
Minimalna količina: 2 mL
Opomba odvzema: Za analizo je primeren le svež drugi jutranji urin. Časovno zbiran urin ali zamrznjen vzorec ni primeren za analizo.
Čas izvedbe: do 2 delovna dneva
Pomembni podatki o preiskavi: S preračunavanjem na kreatinin izničimo vpliv različne razredčenosti urina. Rezultati so zato primerljivi z naslednjo meritvijo naključnega vzorca in imajo zanesljive referenčne vrednosti, ki veljajo le za drugi jutranji urin.
Posebnosti preiskave: Obvezno morate naročiti še preiskavo U-Kreatinin.
Referenčne vrednosti: U-Albumin/kreatinin: do 2,26 g/mol 
Metoda: Metoda PLL:U-Albumin (imunonefelometrija)
Metoda BPD:U-Albumin (imunoturbidimetrija)
U-Kreatinin (Jafféjeva reakcija sledljiva do IDMS) 
Odgovorna oseba:
PLL:   Dr. Urška Čegovnik Primožič, spec. med. biokem. 01 522 5217
BPD:    izr.prof.dr. Milan Skitek, spec. med. biok.,svetnik 01 522 3993
Informacije:
PLL:   01 522 2369
BPD:   01 522 5566