Gost | Prijava
S-AMH
Ime preiskave: S-AMH
Sinonim:
Matriks, oznaka: RS
Matriks, naziv: Serum
Klinika: KNM
Laboratorij(i): RK
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: epruveta brez dodatkov (rdeč zamašek)
Minimalna količina: 3 mL
Opomba transporta: Transport mora biti opravljen v 30 min po odvzemu. Odvzeti vzorec dostavimo v sprejemni laboratorij KNM - poliklinika, klet, hodnik A, Ambulanta za ščitnico. NAROČNIKI IZVEN UKCL: Odvzeti vzorec pustimo stati na sobni temperaturi 30-45min. Epruveto z vzorcev centrifugiramo 10 min pri sobni temperaturi (ali 4°C) in 1800g. Serum ločimo in prelijemo v novo epruveto, ki jo označimo z imenom in priimkom, datumom rojstva ter datumom in uro odvzema. Odvzeti vzorec zamrznemo. Vzorec vložimo v haljeni vsebnik in v zamrznjenem stanju dostavimo v sprejemni laboratorij KNM - poliklinika, klet, hodnik A, Ambulanta za ščitnico.
Čas izvedbe: 2 tedna
Pomembni podatki o preiskavi: Hemoliza in lipemija lahko vplivata na določitev koncentracije analita.
Referenčne vrednosti: Ženske: po starosti: do 8 tednov: do 0,49 8 tednov – 10 let: 0,06-10,4 11-20 let: 0,62-11,00 21-30 let: do 10,39 31-40 let: 0,14-10,40 41-50 let: do 6,35 Nad 51 let: do 0,39 Moški: po starosti: Do 3 dni: 25,9-69,1 3 dni-3 meseci: 24,22-275,46 1-11 let: 38,25-332,4 12-20 let: 1,12-143,64 Nad 20 let: 0,59-17,71 
Metoda: ELISA 
Kontakt: Oddelek za klinično radiokemijo: tel: 01/522-37-64 
Odgovorna oseba:
Dežurni specialist 01 522 8734
Informacije:
01 522 3764