Gost | Prijava
S-Albumin (imunok.)
Ime preiskave: S-Albumin (imunok.)
Sinonim: Pregrada (bariera) krvno možganska
Matriks, oznaka: RS
Matriks, naziv: Serum
Klinika: KIKKB
Laboratorij(i): PLL
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 000159
Šifra Zelena knjiga: 21043
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: epruveta brez dodatkov (rdeč zamašek)
Minimalna količina: 0,25 mL
Opomba odvzema: Venska kri mora biti odvzeta v času največ dveh ur pred ali po likvorski punkciji (odvzem ni dovoljen ob: infuziji, transfuziji, plazmaferezi in podobnih posegih, ki vplivajo na hitro spremembo volumna in koncentracije).
Čas izvedbe: do 1 delovni dan
Pomembni podatki o preiskavi: Pravilna interpretacija vrednosti količnika albumina v likvorju in serumu po Reiberju je: Čim manjša je vrednost količnika za albumin tem večja je hitrost pretoka likvorja. S to vrednostjo presodimo funkcijo krvno možganske pregrade samo pod pogojem, da je bila kri odvzeta sočasno s punkcijo in analiza opravljena z isto metodo, kot za likvor.
Posebnosti preiskave: Delamo samo, če je naročena tudi preiskava Lc-albumin za presojo funkcije krvno možganske pregrade (bariere) in/ali izračun intratekalne sinteze imunoglobulinov.
Metoda: imunonefelometrija 
Referenčne vrednosti: 35 - 52 g/L 
Odgovorna oseba:
Dr. Urška Čegovnik Primožič, spec. med. biokem. 01 522 5217
Informacije:
01 522 2369