Gost | Prijava
P-Aktivirani parcialni tromboplastinski čas (APTČ)
Ime preiskave: P-Aktivirani parcialni tromboplastinski čas (APTČ)
Sinonim: P-APTČ
Matriks, oznaka: P-c
Matriks, naziv: Plazma-citrat
Klinika: INTKOHem
Laboratorij(i): LHH
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 050186
Šifra Zelena knjiga: 28622
Vzorec: kri
Način odvzema: venska kri
Vsebnik: epruveta z Na-citratom (svetlo moder zamašek)
Minimalna količina:
Opomba odvzema: 1 x 4,5 mL epruveto z natrijevim (Na) citratom (svetlo modri zamašek, 0,105 - 0,109 M natrijev citrat). Uporabimo lahko tudi epruveto z zmanjšanim notranjim volumnom (2,7 , 1,8 ml oz. 1 ml; 0,105 - 0,109 M Na citrat). Iz ene epruvete lahko opravimo presejalne teste hemostaze brez preiskave zapiralni čas. Zanjo potrebujemo dodatno 4,5 mL epruveto
Opomba transporta: Kri moramo dostaviti v laboratorij 4 h po odvzemu, prenos vzorcev naj bo na sobni temperaturi. Cevna pošta ni primeren način prenosa vzorca v laboratorij. Vzorce sprejemamo vsak delovni dan od 7.30 do 14.30 h.
Čas izvedbe: od 1 h do 1 dan (glede na nujnost)
Posebnosti preiskave: Kritična vrednost: APTČ > 85,0 s
Referenčne vrednosti: 25,1 - 37,7 s 
Sklop: Preiskave za oceno hemostaze: Presejalni testi hemostaze 
Odgovorna oseba:
as.dr. Martina Fink, univ.dipl.kem., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike 01 522 3587
Informacije:
01 522 2440