Gost | Prijava
Lc-Aminokisline (kvantitativno)
Ime preiskave: Lc-Aminokisline (kvantitativno)
Sinonim:
Matriks, oznaka: Lc
Matriks, naziv: Likvor
Klinika: PEK
Laboratorij(i): LPM
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 420263
Šifra Zelena knjiga: 22001
Vzorec: likvor
Način odvzema: punkcija
Vsebnik: epruveta brez dodatkov (rdeč zamašek)
Minimalna količina: 200 µL
Opomba odvzema: Priložiti obrazec OB 3921. https://www.kclj.si/dokumenti/OB-PEK-SSLD-020-Spremni-list-presnovne-motnje.pdf
Čas izvedbe: do 2 meseca
Referenčne vrednosti: glede na starost 
Enote: µmol/L 
Odgovorna oseba:
dr. Barbka Repič Lampret,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem. 01 522 4775
Informacije:
01 522 9213