Gost | Prijava
Lc-Amiloid beta 1-42
Ime preiskave: Lc-Amiloid beta 1-42
Sinonim: amiloid Aß42 v likvorju
Matriks, oznaka: Lc
Matriks, naziv: Likvor
Klinika: NEVKOBŽ
Laboratorij(i): LLD
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 060684
Šifra Zelena knjiga: 22704
Vzorec: likvor
Način odvzema: lumbalna punkcija
Vsebnik: Polipropilenska (PP) likvorska epruveta Sarstedt (epruvete dobite v laboratoriju).
Minimalna količina: 1 mL
Opomba odvzema: Pri hkratnem odvzemu likvorja za osnovne preiskave, naj se likvor za določanje amiloida beta 1-42 odvzame v PP epruveto po vzorčenju v polistirensko (PS) epruveto.
Zaradi nespecifične adsorpcije amiloida beta 1-42 na stene PS epruvet je kasnejše prelivanje likvorja v PP epruveto neustrezno!
Opomba transporta: UKC Ljubljana:Vzorec likvorja dostavite v laboratorij takoj po lumbalni punkciji.

Bolnišnice izven UKC Ljubljana: Vzorec likvorja v PP epruveti do transporta hranite v hladilniku in ga čimprej (znotraj 3 dni) v hladilni torbi dostavite v laboratorij.
Čas izvedbe: do 14 dni
Pomembni podatki o preiskavi: Oddelki Nevrološke klinike preiskavo naročijo elektronsko preko LIS-a.
Ostali oddelki UKC Ljubljana naročijo preiskavo na spremnem listu za konziliarni pregled.
Bolnišnice izven UKC Ljubljana naročijo preiskavo na zeleni napotnici.
Posebnosti preiskave: Preiskava se izvaja za vsako serijo 15 vzorcev, skupaj s preiskavami Lc-razmerje Aß42/40, Lc-P-Tau in Lc-Tau.
Enote: ng/L 
Referenčne vrednosti: >570 ng/L 
Metoda: encimsko-imunska (ELISA) 
Certifikat kakovosti: INSTAND 
Odgovorna oseba:
Izr.prof. dr. Saša Čučnik, spec. med.biokem. 01 522 4077
Informacije:
01 522 4326