Gost | Prijava
Lc-Albumin
Ime preiskave: Lc-Albumin
Sinonim: Pregrada (bariera) krvno možganska
Matriks, oznaka: Lc
Matriks, naziv: Likvor
Klinika: KIKKB
Laboratorij(i): PLL
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 000142
Šifra Zelena knjiga: 21044
Vzorec: likvor
Način odvzema: punkcija
Vsebnik: konična likvorska epruveta
Minimalna količina: 0,4 mL likvorja
Opomba odvzema: Ob analizi likvorja VEDNO vzporedno analiziramo tudi serum pacienta; S-Albumin (imunok.). Venska kri mora biti odvzeta v času največ dveh ur pred ali po likvorski punkciji (odvzem ni dovoljen ob: infuziji, transfuziji, plazmaferezi in podobnih posegih, ki vplivajo na hitro spremembo volumna in koncentracije).
Čas izvedbe: do 1 delovni dan
Pomembni podatki o preiskavi: Pravilna interpretacija vrednosti količnika albumina v likvorju in serumu po Reiberju je: čim manjša je vrednost količnika za albumin tem večja je hitrost pretoka likvorja. S to vrednostjo presodimo funkcijo krvno možganske pregrade. Referenčna vrednost je na izvidu podana za količnik albumina v likvorju in serumu izračunano za ustrezno starost. Vrednosti veljajo le za lumbalno punkcijo. Ventrikularni ali cisternalni likvor ima mnogo nižje vrednosti.
Posebnosti preiskave: Albumin v likvorju določamo imunokemično samo ob sočasni določitvi v serumu.
Metoda: imunonefelometrija 
Referenčne vrednosti: oddajamo samo količnik med likvorsko in serumsko vrednostjo albumina 
Odgovorna oseba:
Dr. Urška Čegovnik Primožič, spec. med. biokem. 01 522 5217
Informacije:
01 522 2369