Gost | Prijava
Analiza gena AIRE pri avtoimunskem poliglandularnem sindromu tipa 1
Ime preiskave: Analiza gena AIRE pri avtoimunskem poliglandularnem sindromu tipa 1
Sinonim:
Matriks, oznaka: K
Matriks, naziv: Kri-EDTA
Klinika: PEK
Laboratorij(i): LG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga: 46623
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: 10 mL epruveta z EDTA (vijoličen zamašek)
Minimalna količina: 5 mL
Opomba odvzema: Priložiti obrazec OB 3920: OB PEK KISLD 019
Čas izvedbe: 3 mesece
Pomembni podatki o preiskavi: sekvenčna analiza celotne kodirajoče regije
Odgovorna oseba:
Doc. dr. Maruša Debeljak, univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen. 01 522 9298
Informacije:
01 522 9213