Gost | Prijava
Anevploidije 13,18,21,X,Y
Ime preiskave: Anevploidije 13,18,21,X,Y
Sinonim: QF-PCR
Matriks, oznaka:
Matriks, naziv:
Klinika: KIMG
Laboratorij(i): LMGG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: nekultivirani amniociti
Način odvzema: amniocenteza
Vsebnik: sterilna brizga
Minimalna količina: 5-6 ml
Opomba odvzema: Amnijska tekočina ne sme biti zamrznjena.
Opomba transporta: Po odvzemu brizgo varno zapremo in jo dostavimo na KIMG. Transport lahko poteka pri sobni temperaturi.
Čas izvedbe: 4 delovne dni
Pomembni podatki o preiskavi: Senzitivnost uporabljene metode je ocenjena na 98.9%, specifičnost na 100%.
Gen:  
Mutacija: določanje števila kopij izbranih genetskih označevalcev na posameznem kromosomu 
Metoda: QF-PCR 
Odgovorna oseba:
dr. Nataša Teran, univ.dipl.biol. 01 522 6031
Informacije:
01 522 6146