Gost | Prijava
Anevploidije 13,18,21,X,Y
Ime preiskave: Anevploidije 13,18,21,X,Y
Sinonim: QF-PCR
Matriks, oznaka: CVS
Matriks, naziv: horionske resice
Klinika: KIMG
Laboratorij(i): LMGG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: horionske resice
Način odvzema: biopsija horionskih resic
Vsebnik:
Minimalna količina: 25-30 mg
Opomba odvzema: Po odvzemu je resice potrebno takoj dostaviti na KIMG.
Opomba transporta: Transport poteka pri sobni temperaturi.
Čas izvedbe: 4 delovne dni
Pomembni podatki o preiskavi: Senzitivnost uporabljene metode je ocenjena na 98.9%, specifičnost na 100%.
Gen:  
Mutacija: določanje števila kopij izbranih genetskih označevalcev na posameznem kromosomu 
Metoda: QF-PCR 
Odgovorna oseba:
dr. Nataša Teran, univ.dipl.biol. 01 522 6031
Informacije:
01 522 6146