Gost | Prijava
Analiza subtelomernih področij kromosomov
Ime preiskave: Analiza subtelomernih področij kromosomov
Sinonim:
Matriks, oznaka:
Matriks, naziv:
Klinika: KIMG
Laboratorij(i): LMGG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: bris ustne sluznice
Način odvzema: odvzem ustnega brisa
Vsebnik: epruveta s palčko in pokrovčkom
Minimalna količina: 2 ustna brisa
Opomba odvzema: Preiskovanec ne sme zaužiti hrane ali pijače (enako velja za kajenje) 30 min pred odvzemom ustnega brisa. Pred odvzemom je potrebno na hitro (nekaj sekund) splakniti usta. S konico vatirane palčke je potrebno dobro podrgniti notranjo stran vsakega lica vsaj 6x in pri tem palčko vrtimo. Po odvzemu je bris potrebno TAKOJ vrniti v zaščitno plastično embalažo. PRIMERNE VATIRANE PALČKE SO NA VOLJO V AMBULANTI KIMG.
Opomba transporta: Transport lahko poteka pri sobni temperaturi.
Čas izvedbe: 15 delovnih dni
Gen: Različni geni 
Mutacija: delecije/duplikacije subtelomernih področij kromosomov 
Metoda: MLPA 
Odgovorna oseba:
dr. Nataša Teran, univ.dipl.biol. 01 522 6031
Informacije:
01 522 6146