Gost | Prijava
Analiza subtelomernih področij kromosomov
Ime preiskave: Analiza subtelomernih področij kromosomov
Sinonim:
Matriks, oznaka:
Matriks, naziv:
Klinika: KIMG
Laboratorij(i): LMGG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: različna tkiva
Način odvzema:
Vsebnik: sterilna petrijevka
Minimalna količina: 0,5 cm2
Opomba odvzema: Košček damo v malo sterilno petrijevko. OZNAČITI IZVOR MATERIALA !
Opomba transporta: Transportiramo na sobni temperaturi na KIMG (če transport ni možen takoj, tkivo zamrznite na -20°C).
Čas izvedbe: 15 delovnih dni
Gen: Različni geni 
Mutacija: delecije/duplikacije subtelomernih področij kromosomov 
Metoda: MLPA 
Odgovorna oseba:
dr. Nataša Teran, univ.dipl.biol. 01 522 6031
Informacije:
01 522 6146