Gost | Prijava
Analiza panela genov povezanih z metabolnimi boleznimi
Ime preiskave: Analiza panela genov povezanih z metabolnimi boleznimi
Sinonim: panel NBS
Matriks, oznaka: K
Matriks, naziv: Kri
Klinika: PEK
Laboratorij(i): LG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: kri
Način odvzema: venski odvzem krvi
Vsebnik:
Minimalna količina: 5 mL
Opomba odvzema: Izpolnjen spremni list OB 3920 (OB PEK SSLD 019) Obrazec Spremni list NGS EDS_V2.doc
Čas izvedbe: 6 mesecev
Odgovorna oseba:
Doc. dr. Maruša Debeljak, univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen. 01 522 9298
Informacije:
01 522 9213