Gost | Prijava
P-ADAMTS-13 aktivnost
Ime preiskave: P-ADAMTS-13 aktivnost
Sinonim:
Matriks, oznaka: P-c
Matriks, naziv: Plazma-citrat
Klinika: INTKOHem
Laboratorij(i): LHH
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 050168
Šifra Zelena knjiga: 28592
Vzorec: kri
Način odvzema: venska kri
Vsebnik: epruveta z Na-citratom (svetlo moder zamašek)
Minimalna količina:
Opomba odvzema: Kri, odvzeta v 4,5 mL (ali 2,7 mL ali 1,8 mL v primeru pediatričnih vzorcev) epruveto z natrijevim (Na) citratom (svetlo modri zamašek, 0,105 - 0,109 natrijev citrat). POMEMBNO: Vzorec je potrebno odvzeti pred prvim zdravljenjem s plazmaferezo.
Opomba transporta: Dostava v laboratorij: Vzorec polne krvi je potrebno dostaviti v laboratorij SHL v 4 urah po odvzemu. Če to ni mogoče, se vzorec pripravi in zamrzne po navodilu "PRIPRAVA IN SHRANJEVANJE VZORCA". Vzorce sprejemamo vsak delovni dan od 7.30 do 14.30 h. Nahajamo se v UKC Ljubljana - DTS, 1 nadstropje. Izven rednega delovnega časa laboratorija SHL, lahko vzorce in spremni list (naročilnica laboratorija SHL ali druga napotnica) pošljete v 24 urni laboratorij KIKKB - DTS, ki bo vzorce ustrezno pripravil in zamrznil. Na spremni list OBVEZNO napišite "ADAMTS-13 za SHL", tako bodo v 24-urnem laboratoriju KIKKB vedeli, da je vzorec namenjen za laboratorij SHL. Na napotnici obvezno navedite datum in uro odvzema vzorca. Prvi delovni dan po pošiljanju vzorca nas o tem NUJNO obvestite na tel. št. 01 522 2440. PRIPRAVA IN SHRANJEVANJE VZORCA: Vzorec krvi je potrebno centrifugirati 2x po 15 minut na 2600 x g pri sobni temperaturi. Plazmo odpipetiramo v plastično epruveto z zamaškom in pri tem pazimo, da ne odpipetiramo eritrocitov. Po centrifugiranju 0,5 mL plazme prenesemo v 4 plastične epruvete in zamrznemo pri – 20ºC. V tem primeru je pomembno, da so vzorci v laboratorij SHL dostavljeni ZAMRZNJENI!
Čas izvedbe: do 1 tedna (ali po dogovoru)
Pomembni podatki o preiskavi: ADAMTS-13 metaloproteaza je encim, ki cepi von Willebrandov faktor (vWF). Posledica znižane aktivnosti ADAMTS-13 je, da se v plazmi pojavijo veliki multimeri vWF, ki zlepljajo trombocite in povečajo nastanek trombocitnih strdkov ter posledično povzročajo trombotično trombocitopenično purpuro (TTP). Aktivnost ADAMTS-13 je pri TTP pod 10 %. V sklopu preiskav za potrditev TTP vedno izvedemo preiskavo ADAMTS-13 aktivnost in, če je le-ta močno znižana (< 30 %), določimo še titer protiteles proti ADAMTS-13.
Posebnosti preiskave: Vzorec je potrebno odvzeti pred prvim zdravljenjem s plazmaferezo. Cevna pošta ni primeren način prenosa vzorca v laboratorij. Kritična vrednost: Aktivnost ADAMTS-13 < 10,0 %
Referenčne vrednosti: 58 - 106 % 
Sklop: Preiskave za oceno hemostaze; Preiskave za potrditev trombotične trombocitopenične purpure (TTP) 
Odgovorna oseba:
as.dr. Martina Fink, univ.dipl.kem., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike 01 522 3587
Informacije:
01 522 2440