Gost | Prijava

Na tej strani se nahajajo linki do dokumetov, obrazcev, predstavitev, obvestil laboratorijev v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Dokumenti se nahajajo v priponki.

KAZALO

 

KIKKB Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Splošno

Naročilnica za laboratorijske preiskave KIKKB

Ordinacijski časi KIKKB

Spletna stran KIKKB

Dejavniki, ki vplivajo na laboratorijske preiskave

Navodila

 

Navodila za paciente

Navodila za naročnike

 

Obvestila

 

29.2.2016-Naročanje laboratorijskih storitev KIKKB

7.3.2016-Ukinitev preiskav IgG in IgA protiteles proti Helicobacter pylori

25.3.2016-Prenovljen protokol določanja Beta-trace proteina v različnih izcedkih, serumu, urinu in likvorju

22.7.2016-Ponovna uvedba izvajanja preiskave ASPI na aparatu Multiplate.

17.11.2016-Obvestilo o neizvajanju U-Kanabinoidi.

9.1.2017-Sprememba orientacijskih referenčnih vrednosti za hemogram in diferencialno krvno sliko za odrasle.

20.2.2017-Elementi v sledovih in nove orientacijske referenčne vrednosti

22.2.2017-Obvestilo PTV-vrsta punktata in uvedba PTV-eritrociti

1.3.2017-Spremembe referenčnih vrednosti v Proteinsko-lipidnem laboratoriju

8.3.2017-Ločena okna za PTV in LC

8.3.2017-Odvzem vzorcev likvorja za analizo laktata

10.7.2017-Ukinitev preiskave določanja toksina A in B bakterije Clostridium difficile v blatu

17.7.2017-Interference pri določanju ALT v serumu

19.7.2017-Določanje koncentracije tobramicina v krvi

31.8.2017-Obvestilo naročnikom laboratorijskih preiskav KIKKB o spremni dokumentaciji za sprejem in analizo vzorcev

20.9.2017-Spremembe enot pri preiskavi preiskavi K-Fragmentirani eritrociti

 

Strokovni prispevki

INTKOHem - Interna klinika-KO za hematologijo-Specializirani hematološki laboratorij

Splošno

Naročilnica za laboratorijske preiskave Specializiranega hematološkega laboratorija

Seznam preiskav

Navodila

Navodila za odvzem in transport

Strokovni prispevki


INTKOŽB - Interna klinika-KO za žilne bolezni-Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo

Splošno

Navodila

Strokovni prispevki

 

INTKOR - Interna klinika-KO za revmatologijo-Laboratorij za imunologijo revmatizma

Splošno

Naročilnica za laboratorijske storitve

Navodila

Navodila za naročnike

Strokovni prispevki

KNM Klinika za nuklearno medicino - Laboratorij za klinično radiokemijo

Splošno

Spletna stran

Navodila

Strokovni prispevki

NEVKOBŽ - Nevrološka klinika - KO za bolezni živčevja-Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Splošno

Navodila

Strokovni prispevki

GINKIMG - Ginekološka klinika - Klinični inštitut za medicinsko genetiko

Splošno

Spletna stran

Navodila

Strokovni prispevki

PEK - Pediatrična klinika- Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko

Splošno

Naročilnica za laboratorijske preiskave Službe za specialno lab. diagnostiko Pediatrične klinike

Navodila

Strokovni prispevki

GINKPR - Ginekološka klinika-KO za reprodukcijo

Splošno

Navodila

Strokovni prispevki

DER - Dermatovenerološka klinika-Laboratorij

Splošno

Navodila

Strokovni prispevki

 

 

 

 
Updated: 24.10.2017