Gost | Prijava
S-Aldosteron
Ime preiskave: S-Aldosteron
Sinonim:
Matriks, oznaka: RS
Matriks, naziv: Serum
Klinika: KNM
Laboratorij(i): RK
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 000600
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: epruveta brez dodatkov (rdeč zamašek)
Minimalna količina: 3 ml
Opomba odvzema: Preiskovancu odvzamemo kri v epruveto za vakuumski odvzem brez dodatkov. Epruveto označimo z imenom, priimkom in datumom rojstva preiskovanca ter datumom in uro odvzema. JUTRANJI VZOREC: vzorec mora biti odvzet zjutraj, preden preiskovanec vstane. VZOREC STOJE (PO 2H): vzorec mora biti odvzet po vsaj 2h pokončnega položaja.
Opomba transporta: NAROČNIKI ZNOTRAJ UKC: Odvzeti vzorec dostavimo v sprejemni laboratorij na Oddelek za bolezni ščitnice na polikliniki. NAROČNIKI IZVEN UKC: Odvzeti vzorec pustimo stati pri sobni temperaturi 30 do 45 minut, da povsem koagulira. Epruveto z vzorcem centrifugiramo 10 minut pri sobni temperaturi (ali 4°C) in 1800G. Serum ločimo in prelijemo v novo epruveto, ki jo označimo z imenom, priimkom in rojstnim datumom preiskovanca ter datumom in uro odvzema. Epruveto vložimo v hlajen vsebnik in dostavimo v sprejemni laboratorij na Oddelek za bolezni ščitnice na polikliniki. V primeru, da transport do laboratorija traja dlje kot 1 dan, vzorec zamrznemo in ga v zamrznjenem stanju dostavimo v isti sprejemni laboratorij.
Čas izvedbe: 7 dni
Pomembni podatki o preiskavi: Vsaj dva tedna (priporočljivo 4 tedne) pred preiskavo za določitev koncentracije aldosterona je priporočljivo ,da preiskovanec preneha z jemanjem diuretikov, zdravil proti povišanemu tlaku, cikličnih progesteronov in estrogenov. Prav tako je priporočljivo, da preiskovanci 2-4 tedne pred preiskavo uživajo normalno količino Na (približno 135 mmol oziroma 3g/dan).
Posebnosti preiskave: Močno hemolizirani, lipemični ali ikterični vzorci za analizo niso primerni.
Kontakt: Oddelek za bolezni ščitnice, Poliklinika, Njegoševa 4. Tel: 01 522-3764 
Referenčne vrednosti: Stoječi položaj: 0,106-0,870 nmol/L; Ležeči položaj: 0,081-0,449 nmol/L 
Metoda: RIA 
Odgovorna oseba:
dr. Ajda Biček, univ.dipl.mikr. 01 522 8284
Informacije: