Gost | Prijava
P-ACTH
Ime preiskave: P-ACTH
Sinonim: Adrenokortikotropni hormon
Matriks, oznaka: P
Matriks, naziv: Plazma
Klinika: KNM
Laboratorij(i): RK
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS: 000500
Šifra Zelena knjiga:
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: plastična epruveta 3 mL z dodatkom EDTA
Minimalna količina: 3 ml
Opomba odvzema: Preiskovancu odvzamemo kri v OHLAJENO epruveto za vakuumski odvzem z dodatkom EDTA, epruveto nekajkrat obrnemo in jo označimo z imenom, priimkom in letnico rojstva preiskovanca ter z datumom in uro odvzema. Epruveto postavimo v ledeno kopel (3/4 ledu + 1/4 vode).
Opomba transporta: NAROČNIKI ZNOTRAJ UKC: Transport mora biti opravljen v 30 minutah po odvzemu. Odvzeti vzorec v ledeni kopeli takoj dostavimo v sprejemni laboratorij Klinike za nuklearno medicino (pritličje KC-Sprejem materiala) ter vzorec postavimo v ledeno kopel na sprejemnem pultu. NAROČNIKI IZVEN UKC: Epruveto z vzorcem takoj centrifugiramo 10 minut pri 4°C in 1800G. Plazmo ločimo in prelijemo v novo plastično epruveto. Epruveto označimo z imenom, priimkom, rojstnim datumom preiskovanca ter datumom in uro odvzema. Vzorec zamrznemo na -20°C. Vzorec vložimo v hlajen vsebnik in v zamrznjenem stanju dostavimo v sprejemni laboratorij Klinike za nuklearno medicino (pritličje KC-Sprejem materiala) ter vzorec postavimo v ledeno kopel na sprejemnem pultu.
Čas izvedbe: 4 dni
Pomembni podatki o preiskavi:
Posebnosti preiskave: Visoka stopnja hemolize in lipemije ter visoke koncentracije bilirubina lahko vplivajo na določitev koncentracije analita.
Referenčne vrednosti: do 10,2 pmol/L 
Metoda: CLIA na trdem nosilcu; IMMULITE 2000 XPi 
Kontakt: Laboratorij za radiokemijo, pritličje UKC, sprejem. Tel: 01/522-87-38 
Odgovorna oseba:
dr. Ajda Biček, univ.dipl.mikr. 01 522 8284
Informacije: