Gost | Prijava
Analiza genov FAS in FASLG pri bolnikih z ALPS
Ime preiskave: Analiza genov FAS in FASLG pri bolnikih z ALPS
Sinonim:
Matriks, oznaka: K
Matriks, naziv: Kri-EDTA
Klinika: PEK
Laboratorij(i): LG
   
 
Vidnost preiskave: Javna
Izvajanje preiskave: Redno
Šifra LIS:
Šifra Zelena knjiga: 46623
Vzorec: kri
Način odvzema: odvzem venske krvi
Vsebnik: 10 mL epruveta z EDTA (vijoličen zamašek)
Minimalna količina:
Opomba odvzema: Priložen obrazec OBSSLD 001:http://www.kclj.si/organigram/0001de-0002ee.pdf
Čas izvedbe: 3 mesece
Pomembni podatki o preiskavi: sekvenčna analiza celotne kodirajoče regije
Odgovorna oseba:
Izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Doc. dr. Maruša Debeljak, univ.dipl.biol.
01 522 9298
Informacije:
01 522 9213